Tekstgrootte:

Het PlusKompas is niet alleen innovatief door de inhoud van de methode! Als onderdeel van InspanningLoont zijn we een Social Enterprise, dit houdt in: 

1. Dat wij primair een maatschappelijke missie hebben: impact first!
2. Wij realiseren dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. 
3. Wij zijn financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies.
4. Wij zijn sociaal in de wijze waarop wij de onderneming voeren:

 winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact; winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk;

 bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen;

 fair naar iedereen;

 bewust van haar ecologische voetafdruk;

 is transparant.

Wil je meer weten over Social Enterprise NL, kijk dan op hun website.

Deel deze kennis met uw vrienden!